Pakiet BRĄZOWY

Tytuł BRĄZOWEGO Sponsora Pierwszych Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostw Branży Teleinformatycznej w Klasie Puck pozwala na:

  1. Umieszczenia logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Organizatora.
  2. Informowania o BRĄZOWYM Sponsorze za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, z którymi Organizator zawrze stosowną umowę, o ile taka możliwość będzie dozwolona w mediach.
  3. Umieszczenia dostarczonych przez Sponsora banerów o wymiarach nie większych niż:
    • 2 sztuk banerów reklamowych – każdy w miejscu odbywania się regat o wymiarach 3 x 1,2 m
  4. Udostępnienia wyznaczonego miejsca na terenie HOM Puck na prezentację firmy.
  5. Umożliwienia pobytu dla 2 osób towarzyszących reprezentujących Sponsora.
  6. Umożliwienia wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych BRĄZOWEGO Sponsora.
  7. Umożliwienia dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora wśród gości i widzów.

Cena pakietu: 10 000 zł

Organizator:

Fordek sp. z o.o.

Współorganizatorzy:

Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Patroni honorowi:

Polski Związek Żeglarski
International Sailing School Association
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojewoda Pomorski
Śląski Okręgowy Związek Żeglarski
Burmistrz Miasta Puck
Wójt Gminy Puck Puck
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

Patroni medialni:

Magazyn Żagle
Magazyn Jachting
Magazyn Żagle
Targi Wiatr i Woda
Dziennik Bałtycki
Portal internetowy zeglarski.info
Magazyn Programista
Radio Gdańsk
Radio Kaszëbë