Pakiet podstawowy

Tytuł Sponsora Pierwszych Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostw Branży Teleinformatycznej w Klasie Puck pozwala na:

  1. Umieszczenia logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Organizatora.
  2. Informowania o Sponsorze za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, z którymi Organizator zawrze stosowną umowę, o ile taka możliwość będzie dozwolona w mediach.
  3. Umieszczenia dostarczonych przez Sponsora banerów o wymiarach nie większych niż:
    • 1 banera reklamowego – w miejscu odbywania się regat o wymiarach 2 x 1 m
  4. Umożliwienia wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych Sponsora.

Cena pakietu: 5 000 zł

Organizator:

Fordek sp. z o.o.

Współorganizatorzy:

Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Patroni honorowi:

Polski Związek Żeglarski
International Sailing School Association
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojewoda Pomorski
Śląski Okręgowy Związek Żeglarski
Burmistrz Miasta Puck
Wójt Gminy Puck Puck
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

Patroni medialni:

Magazyn Żagle
Magazyn Jachting
Magazyn Żagle
Targi Wiatr i Woda
Dziennik Bałtycki
Portal internetowy zeglarski.info
Magazyn Programista
Radio Gdańsk
Radio Kaszëbë