Pakiet SREBRNY

Tytuł SREBRNEGO Sponsora Pierwszych Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostw Branży Teleinformatycznej w Klasie Puck pozwala na:

 1. Umieszczenia logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Organizatora.
 2. Informowania o SREBRNYM Sponsorze za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, z którymi Organizator zawrze stosowną umowę, o ile taka możliwość będzie dozwolona w mediach.
 3. Umieszczenia dostarczonych przez Sponsora banerów o wymiarach nie większych niż:
  • 4 sztuk banerów reklamowych – każdy w miejscu odbywania się regat o wymiarach 5 x 1,2 m,
  • 1 balonu reklamowego o wymiarach 2 x 5 m.
 4. Udostępnienia miejsca na terenie HOM Puck na prezentację firmy.
 5. Umożliwienia pobytu dla 4 osób towarzyszących reprezentujących Sponsora.
 6. Umożliwienie nadania tytułu i nagrody załodze zasługującej na tytuł “Załogi FAIR PLAY” Pierwszych Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostw Branży Teleinformatycznej w Klasie Puck.
 7. Umożliwienia wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych SREBRNEGO Sponsora.
 8. Umożliwienia dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora wśród gości i widzów.

Cena pakietu: 15 000 zł

Organizator:

Fordek sp. z o.o.

Współorganizatorzy:

Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Patroni honorowi:

Polski Związek Żeglarski
International Sailing School Association
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojewoda Pomorski
Śląski Okręgowy Związek Żeglarski
Burmistrz Miasta Puck
Wójt Gminy Puck Puck
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

Patroni medialni:

Magazyn Żagle
Magazyn Jachting
Magazyn Żagle
Targi Wiatr i Woda
Dziennik Bałtycki
Portal internetowy zeglarski.info
Magazyn Programista
Radio Gdańsk
Radio Kaszëbë