Pakiet ZŁOTY

Tytuł ZŁOTEGO Sponsora Pierwszych Międzynarodowych Żeglarskich Mistrzostw Branży Teleinformatycznej w Klasie Puck pozwala na:

 1. Umieszczenia logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Organizatora.
 2. Informowania o ZŁOTYM Sponsorze za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, z którymi Organizator zawrze stosowną umowę, o ile taka możliwość będzie dozwolona w mediach.
 3. Umieszczenia dostarczonych przez Sponsora banerów o wymiarach nie większych niż:
  • 6 sztuk banerów reklamowych – każdy w miejscu odbywania się regat o wymiarach 5 x 1,2 m,
  • 3 balonów reklamowych o wymiarach 2 x 5 m.
 4. Udostępnienia miejsca na terenie HOM Puck na prezentację firmy.
 5. Umożliwienia startu w regatach jednej załogi z branży IT reprezentującej Sponsora.
 6. Umożliwienia pobytu dla 4 osób towarzyszących reprezentujących Sponsora.
 7. Umożliwienia rozegrania niedzielnych wyścigów o Puchar ZŁOTEGO Sponsora.
 8. Umożliwienia wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych ZŁOTEGO Sponsora.
 9. Umożliwienia dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora wśród gości i widzów.
 10. Umożliwienia przypisania Sponsora jako współorganizatora imprezy wieczornej – WIECZORU KAPITAŃSKIEGO.

Cena pakietu: 25 000 zł

Organizator:

Fordek sp. z o.o.

Współorganizatorzy:

Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Patroni honorowi:

Polski Związek Żeglarski
International Sailing School Association
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojewoda Pomorski
Śląski Okręgowy Związek Żeglarski
Burmistrz Miasta Puck
Wójt Gminy Puck Puck
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

Patroni medialni:

Magazyn Żagle
Magazyn Jachting
Magazyn Żagle
Targi Wiatr i Woda
Dziennik Bałtycki
Portal internetowy zeglarski.info
Magazyn Programista
Radio Gdańsk
Radio Kaszëbë