Regulamin

Miejsce regat

Pierwsze Międzynarodowe Żeglarskie Mistrzostwa Branży Teleinformatycznej w klasie Puck o nazwie IT CUP Fordek rozegrane zostaną w dniach 6-9 czerwca 2019 roku na akwenie Zatoki Puckiej. Portem, ośrodkiem regatowym i siedzibą organizatora oraz komisji sędziowskiej będzie Harcerski Ośrodek Morski w Pucku przy ulicy Żeglarzy 1.

Warunki uczestnictwa

Zakwaterowanie

Uczestnicy regat wraz z osobami towarzyszącymi będą zakwaterowani na terenie HOM Puck w pokojach 2,3,4,5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym lub z węzłem sanitarnym na korytarzu. W pierwszej kolejności według zgłoszeń będą rozdysponowane pokoje o większym standardzie, w drugiej te o mniejszym. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Koszt zakwaterowania jest ujęty w cenie uczestnictwa w regatach.

Wyżywienie

Miejscem w którym będą wydawane posiłki (śniadania, obiad, kolacja) będzie restauracja/jadalnia umiejscowiona na terenie HOM. Śniadania są zapewnione dla wszystkich uczestników regat oraz osób towarzyszących 7, 8, 9 czerwca 2019 roku. Obiady dla osób towarzyszących są zapewnione 7, 8, 9 czerwca 2019 roku, zaś dla załóg uczestniczących w regatach tylko 9 czerwca 2019 roku (ponieważ, w pozostałe dni odbywają się starty). Kolacja dla wszystkich uczestników regat oraz osób towarzyszących jest zapewniona pierwszego dnia tzn. 6 czerwca 2019 roku. W pozostałe dni tzn. 7 i 8 czerwca 2019 roku kolacja będzie dla wszystkich uczestników regat i osób towarzyszących w trakcie wieczornych imprez (WIECZÓR KAPITAŃSKI, WIECZÓR FORDEKOWY) w postaci uczty żeglarskiej odbywającej się na terenie HOM.
Do dyspozycji gości będzie również bufet kawowy w trakcie trwania regat.
Dodatkowo w godzinach wieczornych (przed wieczornymi imprezami) będzie rozpalone ognisko/grill gdzie będzie tzw. bufet grillowy. Dokładna informacja o wyżywieniu znajduje się na podstronie Harmonogram.
Koszt wyżywienia jest ujęty w cenie uczestnictwa w regatach.

Imprezy towarzyszące

Zaplanowaliśmy dwa wieczory integracyjne. Pierwszy w dniu 7 czerwca nazwany WIECZOREM KAPITAŃSKIM i drugi w dniu 8 czerwca nazwany WIECZOREM FORDEKOWYM. Planujemy oprócz doskonałego jedzenia również atrakcje wieczorne. Jakie? … niech na razie będzie to tajemnicą. Będziemy przekazywać Wam informację w kolejnych komunikatach. Chcemy aby wieczory te długo pozostały w waszej pamięci. Planujemy występy znanych zespołów – nie tylko szantowych – oraz zabawę do białego rana.
Dla osób towarzyszących przewidzieliśmy również rejsy po Zatoce Puckiej jachtami żaglowymi.
Koszt imprez towarzyszących jest ujęty w cenie uczestnictwa w regatach.

Koszty

 • Całkowity koszt udziału jednej czteroosobowej załogi w Pierwszych Międzynarodowych Mistrzostwach Branży Teleinformatycznej w klasie Puck – IT CUP Fordek 2019 odbywających się w dniach 6-9 czerwca 2019 roku wynosi: 6 500 zł brutto.
 • Całkowity koszt udziału jednej osoby towarzyszącej w Pierwszych Międzynarodowych Mistrzostwach Branży Teleinformatycznej w klasie Puck – IT CUP Fordek 2019 odbywających się w dniach 6-9 czerwca 2019 roku wynosi: 1 000 zł brutto.

Dodatkowy dzień – treningowy

Dodatkowe koszty w przypadku uczestnictwa w opcjonalnym dniu treningowym dzień przed regatami w dniu 5 czerwca 2019 roku dla załóg i osób towarzyszących – tzw. dzień treningowy zgodnie z planem dnia treningowego.

Koszt zawiera:

 • kolację w dniu 5 czerwca 2019 roku,
 • śniadanie w dniu 6 czerwca 2019 roku,
 • obiad w dniu 6 czerwca 2019 roku,
 • zakwaterowanie – 1 dzień,
 • szkolenie z przepisów regatowych,
 • szkolenie regatowe – podstawowa wiedza teoretyczna,
 • udział w startach treningowych w dniu 6 czerwca 2019 roku.
 • Całkowity koszt udziału jednej czteroosobowej załogi w dniu treningowym wynosi: 1 600 zł brutto,
 • Całkowity koszt udziału jednej osoby towarzyszącej w dniu treningowym wynosi: 255 zł brutto.

Rezygnacja

 1. Uczestnik ma możliwość odstąpienia, rezygnacji z udziału w wydarzeniu zgodnie z Regulaminem. Wówczas zwrot opłaty za udział w wydarzeniu zostanie przekazany na rachunek uczestnika:
  • zgłoszenie rezygnacji do 30.03.2019 roku – zwrot 100% opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu,
  • zgłoszenie rezygnacji do 30.04.2019 roku – zwrot 50% opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu,
  • zgłoszenie rezygnacji z wydarzenia po 30.04.2019 roku powoduje, że opłata za udział w wydarzeniu nie podlega zwrotowi.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia, rezygnacji z organizacji wydarzenia do dnia 15.05.2019 roku z powodu niewystarczającej liczby uczestników. W przypadku rezygnacji organizatora 100% opłaty za udział w wydarzeniu zostanie zwrócona uczestnikom na wskazany numer rachunku bankowego.

Własne żagle i reklama

Dopuszczone będą do startu w regatach własne żagle zgodne z wymaganiami i przepisami klasy Puck. Pomiar własnych żagli przez Komisję Sędziowską odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku w godzinach od 16:00 do 21:00.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ISAF i PZŻ, Organizator zezwala na bezpłatne umieszczenie reklamy lub logo na własnych żaglach. W przypadku braku własnych żagli Organizator zezwala na bezpłatne umieszczenie reklamy na wylosowanym do startu jachcie w postaci flagi lub samoprzylepnych nadruków pod warunkiem, że nadruk będzie usunięty, a jacht przywrócony do stanu początkowego na koniec dnia.

Ubezpieczenie

Organizator ubezpieczony będzie od Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności, jak również organizacji regat. Organizator będzie również korzystał z ubezpieczenia OC w ramach otrzymanej licencji PZŻ.
Organizator nie zwalnia uczestników wydarzenia (regat) od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z udziału w wydarzeniu zarówno w trakcie wyścigów jak i w trakcie całego pobytu w ramach wydarzenia. Wszyscy uczestnicy wydarzenia biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

Podatek VAT

Organizator oświadcza, że korzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Wszystkie podane ceny są cenami końcowymi i w związku ze zwolnieniem nie zawierają podatku VAT.

Przepisy

 • Zgłoszenia do regat przyjmowane będą jedynie za pośrednictwem strony internetowej https://www.itcup.io
 • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Regatowymi Żeglarstwa i postanowieniami PZŻ.
 • Rejestracja uczestników regat odbywać się będzie w dniu 6 czerwca 2019 roku w godzinach od 16:00 do 21:00 w recepcji HOM.
 • Ogłoszenia dla zawodników wywieszane będą na tablicy ogłoszeń w miejscu urzędowania Komisji Regatowej oraz będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms do załogi na podany w zgłoszeniu kontakt.
 • Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników z chwilą rejestracji uczestników.
 • Zmiany w instrukcji żeglugi wywieszane będą na tablicy ogłoszeń w miejscu urzędowania Komisji Regatowej oraz będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms do załogi na podany w zgłoszeniu kontakt.
 • Starty do wyścigów odbędą się wg. programu załączonego w uzupełnieniu Instrukcji Żeglugi, które zostaną szczegółowo omówione na odprawie sterników.
 • Opis trasy, linii startu i mety zostanie podany na odprawie sterników, a szkic umieszczony na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.
 • Komisję regatową powołuje Organizator.
 • Regaty zostaną rozegrane na jachtach klasy Puck (wszystkie jednakowe o takim samym trymie regatowym) udostępnionych przez Organizatora.
 • Przewiduje się rozegranie dwunastu wyścigów.
 • Udział w zawodach mogą wziąć załogi z firm branży teleinformatycznej z kraju i zagranicy lub załogi z innych firm posiadających w swojej strukturze komórkę lub dział teleinformatyczny.
 • Dopuszcza się załogi z wydzielonych jednostek teleinformatycznych dużych firm branży teleinformatycznej lub załogi z innych firm posiadających w swojej strukturze komórkę lub dział teleinformatyczny.
 • Firmy zgłaszają 4-osobowe załogi legitymujące się zatrudnieniem w firmie, w tym przynajmniej jedną osobę posiadającą odpowiedni patent żeglarski.
 • Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania “urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
 • Firmy mogą wystawić maksymalnie cztery załogi.
 • Nie dopuszcza się udziału zawodników, którzy uprawiają ten sport zawodowo.
 • Uczestnicy wydarzenia z chwilą zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, patronów medialnych Organizatora, sponsorów Organizatora swojego wizerunku, imienia i nazwiska, i głosu w środkach masowego przekazu oraz materiałach dotyczących organizowanego wydarzenia w celach promocji i reklamy oraz w celach marketingowych.

Organizator

Fordek sp. z o.o.
ul. Jaworowa 26
44-120 Pyskowice
NIP: 9691634515
REGON: 38181966700000
KRS:0000758112
https://www.fordek.pl
kontakt@fordek.pl

Komunikaty

Wszelkie zmiany organizacyjne i wszystkie nowe komunikaty będą publikowane na specjalnej dedykowanej stronie internetowej: https://www.itcup.io

Organizator:

Fordek sp. z o.o.

Współorganizatorzy:

Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Patroni honorowi:

Polski Związek Żeglarski
International Sailing School Association
Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojewoda Pomorski
Śląski Okręgowy Związek Żeglarski
Burmistrz Miasta Puck
Wójt Gminy Puck Puck
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

Patroni medialni:

Magazyn Żagle
Magazyn Jachting
Magazyn Żagle
Targi Wiatr i Woda
Dziennik Bałtycki
Portal internetowy zeglarski.info
Magazyn Programista
Radio Gdańsk
Radio Kaszëbë